poniedziałek, 4 lipca 2011

Attache wojskowi w Warszawie

Czterech przedstawicieli wojsk istotnych dla Armii Śmigłego.
attache wojskowy Niemiec
Deklaracja polsko-niemiecka o niestosowaniu przemocy z 26 stycznia 1934r. podpisana w Berlinie.
attache wojskowy Związku Radzieckiego
Pakt o nieagresji Polska - ZSRR podpisany w Moskwie 25 lipca 1932r. Umowę zawarto na trzy lata, a następnie 5 maja 1934 przedłużona do 31 grudnia 1945.
attache wojskowy Francji
24 – 26 lipca 1939 r. ze strony francuskiej przybyli mjr Gustave Betrand i kpt. Henri  Braquenie.
 25 lipca w Pyrach pod Warszawą w Lasach Kabackich w tajnej siedzibie Biura Szyfrów doszło do przekazania egzemplarza kopii Enigmy wraz z opisem i częściami zamiennymi, plany konstrukcyjne i diagramy bomby oraz komplet płacht Zygalskiego.
Niedotrzymanie przez Francję zobowiązania o przystąpieniu do ofensywy przeciw Niemcom w 15-tym dniu po rozpoczęciu wojny ośmieliło ZSRR do napaści na Polskę i skazało armię polską na samotną walkę z najeźdźcami mimo protokołu z 19 maja 1939 zawartego w Paryżu.

attache wojskowy Wielkiej Brytanii
24 – 26 lipca 1939 r. ze strony W. Brytanii przybyli kmdr Alistair Denniston, Alfred D. Knox i kmdr Humprey Sandwith.
 25 lipca w Pyrach pod Warszawą w Lasach Kabackich w tajnej siedzibie Biura Szyfrów doszło do przekazania egzemplarza kopii Enigmy wraz z opisem i częściami zamiennymi, plany konstrukcyjne i diagramy bomby oraz komplet płacht Zygalskiego.
30 sierpnia 1939r. marszałek Edward Rydz-Śmigły podjął decyzję o odesłaniu 3 niszczycieli do Anglii.
OORP "Burza", "Błyskawica" i "Grom", które dotarły do celu 1 września 1939 do portu w Edynburgu.
Był to wynik polsko-brytyjskiego układu sojuszniczego.

Mimo opracowania planów obronnych Polski ''W''-Wschód na wypadek wojny ze Związkiem Radzieckim  i ''Z''-Zachód na wypadek wojny z Niemcami, bez wsparcia sojuszników Polska nie miała najmniejszej szansy na zwycięstwo.

23.03.1939 r. na tajnej odprawie u Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych, marszałka Edwarda Śmigłego Rydza wprowadzono mobilizację alarmową Wojska Polskiego i pierwsze przerzuty jednostek na pozycje nadgraniczne.


Na założeniu ofensywy sojuszniczej w piętnastym dniu od rozpoczęcia francuskiej mobilizacji oparty był plan obrony "Z" i strategia obrony terytorium Polski marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego.

 W roku 1939 Francja dysponowała trzecią po Armii Czerwonej i Wehrmachcie armią lądową świata i trzecią na świecie flotą wojenną.

Brak interwencji militarnej Brytyjczyków i Francuzów mimo zobowiązań sojuszniczych łączących te państwa na wypadek ataku na Polskę 1 września 1939r. umożliwił siłom niemieckim i od 17 września 1939 r. sowieckim pokonanie wojsk polskich i rozbiór państwa polskiego.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz