czwartek, 22 grudnia 2011

70. rocznica śmierci Marszałka Śmigłego-Rydza

Od piątku 2 grudnia do wtorku 6 grudnia 2011 odbywają się w Warszawie uroczystości upamiętniające 70. rocznicę śmierci Marszałka Polski Edwarda Śmigłego-Rydza.
6 grudnia poczet sztandarowy Miasta Mińsk Mazowiecki uczestniczył w uroczystościach 70 Rocznicy Śmierci Marszałka Polski Edwarda Rydza - Śmigłego, od 1937 roku Honorowego Obywatela naszego Miasta.
 Od piątku 2 grudnia do wtorku 6 grudnia br. odbywają się w Warszawie uroczystości upamiętniające 70. rocznicę śmierci Marszałka Polski Edwarda Śmigłega-Rydza. Z tej okazji w piątek na warszawskim Mokotowie, przy tablicy pamiątkowej poświęconej Edwardowi Śmigłemu-Rydzowi odbyła się ceremonia składania wieńców w której uczestniczył m.in. przedstawiciel szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego
  GRH 58 Pułku Piechoty
 W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Dowództwa Garnizonu Warszawa, Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Przybyli także kombatanci i weterani II wojny światowej

Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu Posiedzenie nr 2 (1 dzień, 01-12-2011) Oświadczenia.
Poseł Waldemar Andzel:  Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W piątek 2 grudnia mija 70. rocznica śmierci wybitnej postaci polskiej polityki i wojska - marszałka Polski Edwarda Rydza-Śmigłego. Warto więc dla upamiętnienia przyjrzeć się bliżej jego postaci. Edward Rydz urodził się 11 marca 1886 r. w Brzeżanach, dawnym województwie tarnopolskim. Pierwszą organizacją o charakterze wojskowym, do której przystąpił w 1908 r., był Związek Walki Czynnej. W latach 1910-1911 odbył obowiązkową służbę wojskową w Wiedniu. Od 1910 r. był członkiem Związku Strzeleckiego w Brzeżanach, pełniąc funkcję zastępcy komendanta. Wówczas to przyjął pseudonim ˝Śmigły˝. W 1912 r. ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Związku Strzeleckiego. W okresie działań wojennych prowadzonych podczas I wojny światowej dowodził wojskami w wielu bitwach i potyczkach, m.in. w walkach o Nowy Korczyn, ofensywie na Dęblin, bojach pod Anielinem, bitwie pod Łowczówkiem oraz w bojach na Wołyniu. Z początkiem listopada 1918 r. objął funkcję ministra spraw wojskowych w Tymczasowym Rządzie Ludowym Republiki Polskiej w Lublinie, otrzymując stopień generała. Podczas Bitwy Warszawskiej w sierpniu 1920 r. był dowódcą prawego skrzydła grupy uderzeniowej działającej znad Wieprza, a następnie 2. armii, którą dowodził do 1922 r. Jako jedna z najbardziej zaufanych osób, w trakcie zamachu majowego w 1926 r. Śmigły-Rydz poparł marszałka Piłsudskiego, przysyłając mu do Warszawy część oddziałów garnizonu wileńskiego. Po śmierci Piłsudskiego 12 maja 1935 r. na podstawie dekretu prezydenta Ignacego Mościckiego objął stanowisko generalnego inspektora Sił Zbrojnych, dające ogromne uprawnienia. 10 listopada 1936 r. Śmigły-Rydz otrzymał stopień generała broni. Dzień później, w Święto Niepodległości, dekretem prezydenta Ignacego Mościckiego mianowany został marszałkiem Polski. W 1939 r. w czasie kampanii polskiej Śmigły-Rydz pełnił funkcję naczelnego wodza. W nocy z 6 na 7 września opuścił Warszawę i przeniósł swoją kwaterę do Brześcia nad Bugiem. Po wkroczeniu wojsk sowieckich na terytorium Rzeczypospolitej 17 września wraz z rządem polskim i prezydentem Mościckim przekroczył granicę polsko-rumuńską z zamiarem przedostania się do Francji i kontynuowania walki u boku aliantów. Internowany przez władze rumuńskie, 7 listopada 1939 r. złożył rezygnację z funkcji naczelnego wodza.  W październiku 1941 r. przez Słowację przedostał się do okupowanej Polski i zamieszkał w Warszawie. Zmarł na atak serca 2 grudnia 1941 r. Pochowany został na cywilnym cmentarzu na Powązkach pod nazwiskiem Adama Zawiszy.     
Edward Rydz-Śmigły odznaczony był m.in. Orderem Orła Białego, Orderem Virtuti Militari klasy II i V, Krzyżem Niepodległości z Mieczami, Orderem Polonia Restituta klasy I, II i III, czterokrotnie Krzyżem Walecznych oraz Złotym Krzyżem Zasługi. Dziękuję bardzo.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz