poniedziałek, 4 lipca 2011

Książki o Marszałku Edwardzie Śmigłym Rydzu

 Marszałek Edward Śmigły-Rydz. Portret naczelnego wodza
Autorzy: Wiesław Jan Wysocki, Małgorzata W. Wysocka
Wydawnictwo: Instytut Pamięci Narodowej
Strony: 262,  Format: 21,5x29,5 cm,
oprawa twarda  ISBN: 9788376290713
...by społeczeństwo ujrzało Go i zachowało w swej pamięci jako Wodza Naczelnego Sił Zbrojnych II Rzeczypospolitej Polskiej. Siły te przez Niego kierowane i dowodzone, wskazały światu granice ustępstw, których - bez upodlenia - nie bacząc na ofiary, naród przekroczyć nie może. (z apelu Obywatelskiego Komitetu Pamięci o Marszałku Śmigłym-Rydzu z 1981 roku).Between Hitler and Stalin: The Quick Life and Secret Death of Edward Smigly Rydz, Marshal of Poland  by Archibald L Patterson, Między Hitlerem a Stalinem: Szybkie Życie i Tajemnica śmierci Edwarda Śmigłego Rydza, Marszałka Polska przez Archibald L Patterson
Dog Ear Publishing, LLC) – Hardcover (2010)
Kiedy Edward Śmigły-Rydz pojawił się na jego wrześniowej 1939 r., obejmuje, Time Magazine określił go jako "uczony-technika", "elegancki, wszechstronny, poważny", "z dociekliwych profesorów" umysłu. To był człowiek, który prowadził odporność Polski do inwazji Hitlera.Ubogiego sieroty roku wzrosła do niego na najwyższy stopień wojskowy, upominając jego ludzi, "Dla Niemców tracimy wtedy wolności, aby Rosjanie zabrali nasze dusze". W 1920 roku doprowadził do manewru, który pokonał Rosję żołnierzy Armii Czerwonej i upokorzył Józefa Stalina, ale w 1939 roku Hitler i Stalin w połączeniu przekroczyli Polską granicę. Internowany, Śmigły-Rydz uciekł, i mimo powszechnego polowania, umyka jego prześladowcą. W końcu zostawił tajemniczy wiersz: "Wokół mnie zamyślone krzyże, czarne od dymu ..." Pozostawił też za tajnego które podważa wysiłek wojenny Germanys i wspierać Hitlera własnej klęski. Dr Archibald Patterson posiada stopień z Harvardu i trzech innych uniwersytetów w USA (Północna Karolina, Southern Methodist i Gruzji.​​) Był asystentem reżysera i dyrektora operacyjnego, Government Accountability Office (GAO,) oraz docent, Troy State University - Europa, gdzie nauczał przez sześć lat, głównie w Niemczech, ale i Turcji. Urodził się w Kalifornii i mieszka teraz w Tennessee.

Tymoteusz Pawłowski Armia marszałka Śmigłego. Idea rozbudowy Wojska Polskiego 1935-1939  Wydawca: Rytm
Rok wydania: 2009
Ilość stron: 370 s.
Oprawa: twarda Wymiar: 170x250 mm
EAN: 9788373993419
ISBN: 978-83-7399-341-9
Studium poświęcone koncepcjom rozbudowy Wojska Polskiego w drugiej połowie lat trzydziestych XX wieku, ze zwróceniem szczególnej uwagi na porównanie sił zbrojnych Rzeczypospolitej i armii państw europejskich. W pierwszych czterech rozdziałach opisano ogólne założenia i subiektywne warunki programu rozbudowy, następnie przedstawiono jego realizację w lotnictwie i w marynarce. W kolejnych pięciu rozdziałach zaprezentowano rozbudowę w pozostałej części sił zbrojnych Rzeczypospolitej, a ostatni - opisujący możliwy przebieg wojny polsko-niemieckiej po zakończeniu programu rozbudowy - jest specyficzną próbą zaprezentowania jej efektów.

Edward Śmigły Rydz, generalny inspektor Sił Zbrojnych; zarys życia i działalności.    
Kazimierz Cepnik
Warszawa, Instytut Propagandy Państwowo-Twórczej, 1936.

ZAWADA Roman
Opowieści żołnierskie o generale Śmigłym
Warszawa 1936
Nakł. Głównej Księgarni Wojskowej
s. 127, [1], fot. i mapki w tekście
 Gen. Edward Śmigły Rydz - Byście o sile nie zapomnieli. Rozkazy, artykuły, mowy 1904-1936
Lwów-Warszawa 1936. Książnica-Atlas.
Format: 20,5x14 cm,
stron 308


MARSZAŁEK Edward Śmigły-Rydz 1886-1986.
Londyn 1986. Instytut Józefa Piłsudskiego.
s.32. liczne il.
opr. oryg. kartonowa. 24 cm.

Byłem z Marszałkiem
Antoni Dudziński
Wydawnictwo: EGROS
Rok wydania: 1999
Oprawa: Miękka Format: 17x24 cm
Ilość stron: 108
ISBN: 83-8
Interesująca relacja oficera internowanego w Rumunii, który był współtwórcą ucieczki marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego z obozu dla internowanych, a później działał w konspiracji na Węgrzech i powrotu do polski.
Operacja Powrót
Andrzej Korczak Dąbkowski
Autorami tekstów przytoczonych w niniejszym opracowaniu są dwaj oficerowie ppłk.Antoni Dudziński ,który towarzyszył Marszałkowi w drodze do Rumunii oraz organizował jego ucieczkę do Budapesztu,a drugi to mj.Bazyli Rogowski ,który służył Marszalkowi pomocą na Węgrzech i w drodze powrotnej do kraju.Zmarły przed laty ppłk.Dudziński przekazał autorowi ksiażki oba teksty ,w celu ich opublikowania.


Edward Śmigły-Rydz. Malarz i poeta
Autor:     Jan Wysocki  Wydawnictwo:     Rytm
ISBN:     83-86678-47-X
Liczba stron:     144
Wymiary:     165 x 270 mm
Bogato ilustrowane dzieło przybliżające szerzej nieznany, artystyczny dorobek marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza, utalentowanego malarza, absolwenta krakowskiej ASP i poety.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz