środa, 6 lipca 2011

Układ Polska-Francja

Po wkroczeniu wojsk niemieckich do Nadrenii. Polska w marcu 1936r. oświadczyła Francji, że ''pozostanie wierna swym zobowiązaniom sojuszniczym'' co zaowocował wizytą 12-18 sierpnia 1936 w Polsce gen. Maurice Gamelina.

Francja oświadcza ''wszyscy nasi sojusznicy z wyjątkiem polski nas opuścili''

 E. Rydz Śmigły udał się z rewizytą 28 sierpnia 1936r. W stolicy Francji, do której dotarł 30 sierpnia, odbył wiele rozmów m.in. z gen. Gamelinem i ministrem obrony narodowej Eduardem Daladierem.
Generał Śmigły Rydz  na cmentarzu w Auberive,  gdzie pochowano 
polskich żołnierzy z Oddziału Bajończyków pododdziału piechoty Legii Cudzoziemskiej złożonego z polskich ochotników.

W trakcie wizyty Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych gen. Edwarda Śmigłego-Rydza w podparyskim
zamku Rambouillet 6 września 1936 r. Zawarto porozumienie, formalnie potwierdzone przeprowadzoną 17 października wymianą not, zostało następnie uzupełnione 26 października dodatkowym protokołem.
Ostatecznie Polska uzyskała francuskie kredyty w wysokości 2,6 miliardów franków, z czego 250 milionów miało zostać przeznaczonych na zakup we Francji materiału wojennego.
Kredyt pozwolił na utworzenie między innymi później Centralnego Okręgu Przemysłowego oraz zasilił Fundusz Obrony Narodowej.

 Podczas tej wizyty brał udział w manewrach w okolicach Suippes, został także udekorowany przez prezydenta Alberta Lebruna Wielką Wstęgą Legii Honorowej.

Przyjął także defiladę wojsk francuskich na La place Stanislas - Króla Stanisława Leszczyńskiego w Nancy. Pod pomnikiem króla złożył kwiaty.

 Oddział lotniczy w Reims
Śmigły Rydz opuszcza 6 września Francję.

Podczas powrotu zatrzymał się we Włoszech w Wenecji. 10 września 1936r. wraca do Warszawy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz