piątek, 8 lipca 2011

Patronem Śmigły Rydz


11 Pułk Ułanów Legionowych im. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza.
 28 maja 1937 Minister Spraw Wojskowych nadał pułkowi nazwę "11 Pułk Ułanów Legionowych imienia Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza" oraz zarządził noszenie przez żołnierzy pułku na naramiennikach kurtek i płaszczy – zamiast dotychczasowej numeracji – inicjałów "Ś.R." z buławą marszałkowską. Inicjały i buława dla oficerów i chorążych haftowane nićmi metalowymi oksydowanymi na stare srebro, a dla podoficerów poniżej chorążego i ułanów wykonane z białego matowanego metalu. Podoficerowie zawodowi mogli do ubioru poza służbowego nosić inicjały haftowane.
Wojskowy Klub Sportowy "Śmigły" Wilno.
Klub powstał w wyniku zjednoczenia różnych drużyn piłkarskich Wilna - Strzelec, Pogoni, Lauda i Ognisko w 1933r. na pamiątkę pierwszego Inspektora Armii nr I w Wilnie Edwarda Śmigłego Rydza . Pomysłodawcą utworzenia klubu był płk Zygmunt Wenda.


Most im. Edwarda Śmigłego-Rydza we Włocławku. Nazwany został na cześć Edwarda Śmigłego-Rydza, jednego z honorowych obywateli miasta, który 25 września 1937 roku uroczyście przeciął wstęgę i otworzył most.


4 czerwca 1939 roku otwarto szkołę pilotów Ligi Ochrony Powietrznej i Przeciwgazowej imienia marszałka Edwarda Śmigłego Rydza.
"Wodzu Naczelny, składam Ci najserdeczniejsze i posłuszne dzięki za pozwolenie współdziałania w wielkiej misji dziejowej budowania silnej mocarstwowej Polski" - mówił w swoim przemówieniu gen. Berbecki kończąc je obowiązkowym "Wódz Naczelny Marszałek Edward Śmigły-Rydz niech żyje". 
„Szanowni państwo! - mówił Pan Marszałek - z całego serca dziękuję wszystkim tym, którzy przyczynili się w sposób ofiarny i w tak niejednokrotnie duże trudności wywołującym życiu codziennym, do powstania tej szkoły pilotów. Dziękuje również Lidze Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej z p. generałem Berbeckim na czele za wysiłki, tu włożone. Dziękuje wszystkim tym, którzy pomogli przy tym dziele czy to swą pracą organizatorską, czy też pomocą techniczną.  Mury te stanęły na fundamencie wysiłku ofiarnego, na datkach i ofiarności pracowników kas komunalnych. Ale nie tylko grosze ofiarne wpływały tu z rąk ofiarodawców. Równocześnie zwracała się tu ich serdeczna myśl i ku tej szkole, ku powstającemu dziełu biło gorące patriotyczne serce polskie.  Ofiarny grosz zmienił się w element siły materialnej, która tu zostaje i będzie służyła Ojczyźnie. Serdeczna myśl i polskie serce również tu zostaną jako walor moralny. Będzie on stale towarzyszył wszystkim lotnikom, uczącym się tutaj, zdobywającym swe sprawności lotnicze w czasie pokoju i będzie również tworzył, gdy pracą twardą a piękną trzeba będzie zdobywać nie tylko kwalifikacje sprawności, ale wśród chmur zwycięstw zwycięstwo w boju.  Niechaj to piękne dzieło, które tu powstało, będzie przykładem mądrej, przewidującej, obywatelskiej myśli państwowej i przykładem twardej, silnej woli, która umie swe zamierzenia realizować".
W niecałe dwa lata szkoła pilotów była gotowa.

1 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej im. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego
Armaty przeciwlotnicze 40 mm, wzór 36 Bofors


Stadion Lwowskiego Klubu Sportowego „Pogoń” 30 października 1938 oficjalnie przyjął imię Marszałka Polski Edwarda Śmigłego-Rydza.

Park Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza w Warszawie nadano 1992r.

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Edwarda Śmigłego Rydza w Wandowie

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz