poniedziałek, 4 lipca 2011

Kult Marszałka Śmigłego Rydza

13 lipca 1936 okólnik premiera Felicjana Sławoj Składkowskiego

''Zgodnie z wolą Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego zarządzam co następuje: 
Generał Śmigły-Rydz, wyznaczony przez Pana Marszałka Józefa Piłsudskiego, jako Pierwszy Obrońca Ojczyzny i pierwszy współpracownik Pana Prezydenta Rzeczypospolitej w rządzeniu państwem, ma być uważany i szanowany, jako pierwsza w Polsce osoba po Panu Prezydencie Rzeczypospolitej. Wszyscy funkcjonariusze państwowi z prezesem Rady Ministrów na czele okazywać Mu winni objawy honoru i posłuszeństwa''


Rozkaz Ministra Spraw Wojskowych generała dywizji Tadeusza Kasprzyckiego 
Dziennik Rozkazów MSWojsk. nr 2 z 20 lutego 1937 r. w sprawie zawieszania portretów w obiektach wojskowych,   Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych, Marszałka Edwarda Śmigłego Rydza.
Pieśń Marszałek Śmigły Rydz
Naprzód, żołnierze stara wiara, młode zuchy.
Za Śmigłym-Rydzem pomni jego w boju chwał,
On nas wywiedzie cało z każdej zawieruchy,
Sam Komendant, sam Komendant nam go dał,
Sam Komendant, sam Komendant,
Nam go za Wodza dał!
Marszałek Śmigły-Rydz, nasz drogi, dzielny Wódz,
Gdy każe, pójdziem z nim najeźdźców tłuc.
Nikt nam nie ruszy nic, nikt nam nie zrobi nic,
Bo z nami Śmigły, Śmigły, Śmigły-Rydz!
W brzasku wolności w krwi i ogniu nam przewodził Zwycięskim szlakiem do Kijowa wiódł nas bram.
Jak szeregowiec z piechurami w piachu brodził
Dobry przykład dobry przykład dawał nam
Dobry przykład dobry przykład zawsze dawał nam.
słowa Adam Kowalski
mal. Konstanty Szewczenko
Imieniny 18 marca dar koń FARYS
mal. Jan Olszyna Olszewski, Portret marszałka
rzeźba Henryka Kuny
rzeźba Jan Małety
rzeźba Stanisława Popławskiego

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz