poniedziałek, 4 lipca 2011

Odezwa do Czechów i Słowaków

Odezwa Naczelnego Wodza do żołnierzy czeskich i słowackich
Żołnierzu czeski i słowacki !

Odwieczny wróg ludów słowiańskich rozpoczął barbarzyński atak na nasze najświętsze prawa do wolności i niepodległości. Pogwałcone i zdeptane zostały wszystkie umowy i zobowiązania pokojowe. Wróg podstępnie, wbrew woli ludów, okupował Czechy i Słowację oraz brutalnie napadł na naród polski, który z bronią w ręku do ostatniego tchnienia walczyć będzie ‘’za wolność waszą i naszą ‘’. Niech świetna tradycja Grunwaldu, gdy w krwawym boju z tego to narody występowały zgodnie narody słowiańskie i gdzie polała się ofiarna krew waszych walecznych praojców, ożywi dziś nadzieją wasze serca i uzbroi wasze ramiona.
      Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej o utworzeniu legionów czeskiego i słowackiego winien stać się dokumentem historycznym, który zapoczątkuje nasz wspólny żołnierski wysiłek w walce o niepodległość. Niech będzie on również trwałą podstawą przyszłej twórczej współpracy pokojowej naszych bratnich narodów.
Żołnierzu czeski i słowacki ! Nie wolno Ci ani chwili wahać się czy masz zostać germańskim niewolnikiem, czy też masz, chociażby za cenę swego życia, walczyć o zrzucenie nienawistnego jarzma, którego ohydę odczuwają w tej chwili wasze narody. Gdziekolwiek jesteś, Czechu i Słowaku, wzywam cię w imieniu mego narodu byś podjął walkę z ciemięzcą .
Na ziemiach polskich tworzone są obecnie legiony czeskie i słowackie, których naczelne dowództwo obejmuje doświadczony bojowy żołnierz generał broni Lew Prchala . Ze względów wojskowych tworzyć one będą na razie jednolita formację wojskową, która w ramię w ramię z wojskiem polskim walczyć będzie za waszą i naszą wolność aż do zwycięstwa. Naczelny Wódz EDWARD ŚMIGŁY - RYDZ  Marszałek Polski
Warszawa, 3 września 1939 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz