niedziela, 3 lipca 2011

Zaolzie

P. marszałek Śmigły - Rydz wygłosił wczoraj przez radio o godz, 13.50, na chwilę przed wkroczeniem wojsk polskich na Śląsk Zaolzański następujący rozkaz:

„Żołnierze grupy generała Bortnowskiego! 
Za chwilę przekroczycie Olzę, skazaną w ciągu długich lat na upokarzającą służbę rzeki, oznaczającej granicę nieistniejącą ani w sercach tych, co oba jej brzegi zamieszkują, ani w sercu całego narodu polskiego.  
Dzisiaj Olza staje się inną rzeką, chociaż jej fale tak samo szumią, chociaż nad tymi falami chylą się te same drzewa i bieg jej się nie zmienia.  Mimo tego, ta odwieczna rzeka była czymś innym wczoraj, a czymś zupełnie innym staje się dziś,  
Co to znaczy?  To znaczy, że człowiek swym duchem, swą wolą nadaje treść i życie światu materialnemu szczególnie wtedy, gdy koncentruje się i działa w imię wielkiej sprawy i w imię wielkiej idei.  O tym my żołnierze dobrze pamiętać musimy.  Olzę zmienia sita woli narodu, służąca idei jego całości i praw,  Wy żołnierze jesteście w tej chwili uosobieniem woli narodu. Z wami przekracza Olzę majestat Rzeczypospolitej. Na was w tej chwili patrzy z dumą cala Polska, do was rwie się serce z każdej piersi, okrytej mundurem polskiego żołnierza,  Gdym was wysyłał nad Olzę — ufałem wam. Za zaszczyt, który dzisiaj was spotyka, musicie włożyć tyle serca i tyle hartu w dalszą waszą żołnierską służbę, bym miał do was stokroć większe zaufanie.  A gdy ruszycie, pomyślcie ze czcią o tych, co bez żołnierskiego munduru, dawali po żołniersku życię, czekając za Olzą na was i na Polskę. 
Maszerować!"


Na terenach Śląska Zaolzańskiego, zajmowanych przez wojsko polskie. rozplakatowano następującą odezwę:

" Obywatele! Wracacie do Polski , która zawsze była waszą najdroższą  Ojczyzną i nigdy o was nie zapomniała. Z dumą patrzyliśmy na hart i nieugiętą wolę, z jaką manifestowaliście wasza, niewzruszoną polskość. Dziś serce całego narodu jest przy was pełne czci dla waszego patriotyzmu.  
Żołnierz polski przechodzi do was jako herold nowej epoki, jako i jako gwarant przyszłego spokojnego i godnego życia".  (—) Edward Śmigły-Rydz.  Marszałek Polski, Generalny Inspektor Sił Zbrojnych
Warszawa, 2 października 1938 r
Warszawa, poniedziałek 3 października 1938 r.     GONIEC WARSZAWSKI

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz